Chi tiết sản phẩm - MSWS02

Cân định lượng phối trộn MSWS02

  - Mỗi phễu cân cho từng thành phần nguyên liệu.

  - Định lượng cùng lúc các thành phần nguyên liệu cần phối trộn nên công suất cao.

  - Phần mềm điều khiển lưu trữ tỉ lệ % các thành phần nguyên liệu.

  - Hệ thống điều khiển nhận tín hiệu từ phần mềm và điều khiển quá trình định lượng.

 • Hình ảnh
 • Thông số kỹ thuật
 • Kích thước
 • Sản phẩm thay thế

Cân định lượng phối trộn MSWS02 - nhiều phễu cân, định lượng cùng lúc các thành phần nguyên liệu cần phối trộn, công suất cao

Cân định lượng phối trộn MSWS02 - nhiều phễu cân, định lượng cùng lúc các thành phần nguyên liệu cần phối trộn thông qua hệ thống điều khiển nhận tín hiệu từ phần mềm quản lý và điều khiển, công suất cao.

 

Cân định lượng phối trộn MSWS02 - nhiều phễu cân, định lượng cùng lúc các thành phần nguyên liệu cần phối trộn, công suất cao

Cân định lượng phối trộn MSWS02 - 03 phễu cân riêng cho nguyên liệu xi măng, tro bay, nước

 

Cân định lượng phối trộn MSWS02 - nhiều phễu cân, định lượng cùng lúc các thành phần nguyên liệu cần phối trộn, công suất cao

 Cân định lượng phối trộn MSWS02 - 01 phễu cân cát

 

Cân định lượng phối trộn MSWS02 - nhiều phễu cân, định lượng cùng lúc các thành phần nguyên liệu cần phối trộn, công suất cao

Cân định lượng phối trộn MSWS01 - silo chứa xi măng và tro bay


Tags: cân định lượng, can dinh luong, phối trộn, phoi tron, cân điện tử, can dien tu