Phần mềm quản lý - điều khiển

Phần mềm quản lý - điều khiển hệ thống cân do Sao Việt thiết kế, đáp ứng các yêu cầu về quản lý dữ liệu, điều khiển tùy theo từng hệ thống cân khác nhau.