Cân đóng bao - cân đóng gói

- Hệ thống cân điện tử cân đóng bao cân đóng gói tự động được thiết kế trên sự phát triển về lĩnh vực điện, điện tử và điều khiển tự động giúp cho việc cân đo các sản phẩm đạt năng suất và độ chính xác cao.
- Với việc tối ưu hóa và tự động hóa quá trình cân định lượng nên hệ thống đóng bao, cân đóng gói giúp giảm nhân công sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, giảm thất thoát nguyên vật liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Cân đóng bao - cân đóng gói Sao Việt - catalogue download.

 

 • Cân đóng bao 1 phễu PM09
  Mã: Can-dong-bao-PM09

  - Cân đóng bao định lượng băng tải.
  - Nguyên liệu dạng bột, dạng hạt.
  - Mức cân: 10kg – 50kg/bao
  - Năng suất: 200 bao/h.

 • Cân đóng bao hạt 1 phễu cân PM01
  Mã: Can-dong-bao-PM01

  - Cân đóng bao PM01 định lượng trực tiếp.
  - Nguyên liệu dạng hạt.
  - Mức cân: 10kg – 60kg/bao
  - Năng suất: 300 bao/h.

 • Cân đóng bao hạt 2 phễu cân PM02
  Mã: Can-dong-bao-PM02

  - Cân đóng bao PM02 định lượng trực tiếp.
  - Nguyên liệu dạng hạt, bột.
  - Mức cân: 10kg – 60kg/bao
  - Năng suất: 450-600 bao/h.

 • Cân đóng bao hạt 3 phễu cân PM03
  Mã: Can-dong-bao-PM03

  - Cân đóng bao PM03 định lượng trực tiếp.
  - Nguyên liệu dạng hạt.
  - Mức cân: 10kg – 60kg/bao
  - Năng suất: 750-900 bao/h.

 • Cân đóng bao miệng kín PM16
  Mã: Can-dong-bao-PM16

  - Định lượng van xoay và vít tải.
  - Nguyên liệu dạng bột.
  - Mức cân: 10kg – 60kg/bao
  - Năng suất: 200 bao/h.

 • Cân đóng bao tinh bột mì PM19
  Mã: Can-dong-bao-PM19

  - Định lượng vít tải.
  - Nguyên liệu tinh bột mì.
  - Mức cân: 10kg – 60kg/bao
  - Năng suất: 200 bao/h.

 • Cân đóng gói 0.5kg-10kg 2 phễu PM14
  Mã: Can-dong-goi-PM14

  - Định lượng trực tiếp.
  - Nguyên liệu dạng hạt.
  - Mức cân: 0.5kg – 10kg/bao
  - Năng suất: 1400 bao/h.

 • Cân đóng gói 0.5kg-10kg 4 phễu PM07
  Mã: Can-dong-goi-PM07

  - Định lượng trực tiếp.
  - Nguyên liệu dạng hạt.
  - Mức cân: 0.5kg – 10kg/bao
  - Năng suất: 1400 bao/h.

 • Máy cân đóng bao miệng kín PM18
  Mã: May-dong-bao-PM18

  - Định lượng van xoay và vít tải hoặc cánh gạt.
  - Nguyên liệu dạng bột.
  - Mức cân: 10kg – 60kg/bao
  - Năng suất: 400 bao/h.

 • Máy đóng bao miệng kín PM17
  Mã: Can-dong-bao-PM17

  - Định lượng van xoay và vít tải hoặc cánh gạt.
  - Nguyên liệu dạng bột.
  - Mức cân: 10kg – 60kg/bao
  - Năng suất: 200 bao/h.

 • Cân đóng bao bột 2 phễu PM05
  Mã: Can-dong-bao-PM05

  - Cân đóng bao PM05 định lượng vít tải.
  - Nguyên liệu dạng bột.
  - Mức cân: 10kg – 50kg/bao
  - Năng suất: 500 bao/h.

 • Cân đóng bao 4 phễu PM06
  Mã: Can-dong-bao-PM06

  - Cân đóng bao PM06 định lượng trực tiếp.
  - Nguyên liệu dạng hạt, bột.
  - Mức cân: 10kg – 50kg/bao
  - Năng suất: 1200 bao/h.

 • Cân đóng bao bột 1 phễu PM04
  Mã: Can-dong-bao-PM04

  - Định lượng vít tải.
  - Nguyên liệu dạng bột.
  - Mức cân: 10kg – 60kg/bao
  - Năng suất: 200 bao/h.

 • Cân đóng bao phân bón vi sinh PM15
  Mã: Can-dong-bao-PM15

  - Cân đóng bao PM15 định lượng vít tải 2 cấp.
  - Cân đóng bao bột, độ ẩm đến 30%.
  - Mức cân: 10kg – 60kg/bao
  - Năng suất: 400 bao/h.

 • Cân đóng bao 2 phễu PM10
  Mã: Can-dong-bao-PM10

  - Định lượng băng tải.
  - Nguyên liệu dạng bột, dạng hạt.
  - Mức cân: 10kg – 50kg/bao
  - Năng suất: 400 bao/h.

 • Cân đóng bao bột cá PM11
  Mã: Can-dong-bao-PM11

  - Định lượng vít tải 2 cấp.
  - Nguyên liệu bột cá độ ẩm <10%.
  - Mức cân: 10kg – 60kg/bao
  - Năng suất: 200 bao/h.

 • Cân đóng bao trực tiếp PM12
  Mã: Can-dong-bao-PM12

  - Cân đóng bao định lượng vít tải 2 cấp.
  - Cân đóng bao bột, độ ẩm đến 30%.
  - Mức cân: 10kg – 60kg/bao
  - Năng suất: 200 bao/h.

 • Cân đóng bao lớn PM13
  Mã: Can-dong-bao-PM13

  - Phương pháp định lượng tùy theo loại nguyên liệu hạt hay bột.
  - Mức cân: 500 – 2000kg/bao
  - Năng suất: 20 bao/h.