Cân kiểm tra - cân phân loại

- Hệ thống cân điện tử cân kiểm tra, cân phân loại - giải pháp KCS tối ưu và hiệu quả trong việc kiểm tra phân loại sản phẩm, phát hiện, cảnh báo và loại bỏ sản phẩm không đạt khối lượng đã cài đặt trước.
- Giải pháp năng suất cao, hiệu quả để thay thế cho người công nhân trong việc thực hiện một công việc lặp lại nhiều lần, dễ gây nhàm chán và sai sót.