Chi tiết sản phẩm - Truck-scale-TS03

Weighbridge truck scale TS03

  Weighbridge truck scale TS03.

  - Pit-less type.

  - Capacity: 40 tons - 120 tons.

  - Division: d=10kg/20kg.

  - Platform size: (6m-18m) x 3m.

  - Steel desk.

 • Hình ảnh
 • Thông số kỹ thuật
 • Kích thước
 • Sản phẩm thay thế

 

 

Tags: Weighbridge, truck scale, weighbridge truck scale