Chi tiết sản phẩm - Can-dong-bao-PM12

Cân đóng bao trực tiếp PM12

  • Hình ảnh
  • Thông số kỹ thuật
  • Kích thước
  • Sản phẩm thay thế

Cân đóng bao định lượng vít tải trực tiếp PM12 - chuyên dùng cho cân đóng bao phân hữu cơ vi sinh

Cân đóng bao định lượng vít tải trực tiếp PM12 - chuyên dùng cho cân đóng bao phân hữu cơ vi sinh

 

Cân đóng bao định lượng vít tải trực tiếp PM12 - chuyên dùng cho cân đóng bao phân hữu cơ vi sinh

Bộ định lượng vít tải 2 cấp được thiết kế đặc biệt tự phá vỡ phần nguyên liệu bị nén trong vít tải, chuyên dùng cho cân đóng bao phân hữu cơ vi sinh hoặc nguyên liệu bột với độ ẩm tới 30%

 

Cân đóng bao định lượng vít tải trực tiếp PM12 - chuyên dùng cho cân đóng bao phân hữu cơ vi sinh

 Cân đóng bao định lượng vít tải trực tiếp PM12 - các cửa chắn có thể mở ra, dễ dàng vệ sinh và sữa chữa

 

Cân đóng bao định lượng vít tải trực tiếp PM12 - chuyên dùng cho cân đóng bao phân hữu cơ vi sinh

Cân đóng bao định lượng vít tải trực tiếp PM12 - tại khu sản xuất công ty phân bón Trang Nông - Tân Uyên - Bình Dương

 

Cân đóng bao định lượng vít tải trực tiếp PM12 - chuyên dùng cho cân đóng bao phân hữu cơ vi sinh

 Cân đóng bao định lượng vít tải trực tiếp PM12 - tại khu sản xuất công ty phân bón Trang Nông - Tân Uyên - Bình Dương

 

Cân đóng bao định lượng vít tải trực tiếp PM12 - chuyên dùng cho cân đóng bao phân hữu cơ vi sinh

Cân đóng bao định lượng vít tải trực tiếp PM12 - tại khu sản xuất công ty phân bón Trang Nông - Tân Uyên - Bình Dương

 

Tags: cân đóng bao, can dong bao, cân đóng gói, can dong goi, cân định lượng, can dinh luong, cân điện tử, can dien tu, phân bón, phan bon, hữu cơ vi sinh, huu co vi sinh